เครื่องตรวจปลวก TDS

เครื่องตรวจหาปลวก TDS (Termite Detection System)
1.pngบริษัท เอพี พลัส จำกัด  เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ลงทุนซื้อเครื่องตรวจค้นหาปลวก (Termite Detection System) เทคโนโลยี่ใหม่จาก สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการสำรวจปลวกโดยใช้เพียงประสบการณ์และตาเปล่า

หลักการทำงาน

1.pngโดย ธรรมชาติ ปลวกจะผลิตก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในแต่ละปีรวมกันมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมกันทั้งหมด ด้วยหลักการนี้ ทำให้มีการประดิษฐ์ เครื่องตรวจปลวก TDS โดย TDS จะสุ่มอากาศที่อยู่ตามช่องรู ในผนังอาคาร พื้นไม้ ฝ้าเพดานและวิเคราะห์ถึงระดับก๊าซ CO2 ที่มีเพิ่มขึ้น ถ้าบริเวณนั้นๆ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณมาก แสดงว่ามีตัวปลวกกำลังอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น มีการกัดกิน ย่อยสลายสารอาหาร และขับถ่ายจนทำให้สามารถตรวจค้นหาแหล่งปลวกที่บางครั้งไม่สามารถมองเห็นด้วย ตาเปล่าได้อย่างตรงจุด และแม่นยำ โดยใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการตรวจเช็คตรวจจับปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ปลวกผลิตออกมาได้

1.jpg

บริเวณที่มักตรวจพบเส้นทางเดินทางของปลวก ได้แก่
 • ขอบบัว วงกบประตู วงกบหน้าต่าง
 • ผนังบ้าน
 • ภายในเฟอร์นิเจอร์แบบบิวท์อิน
 • พื้นไม้ทั้งชั้น 1 และชั้น 2
 • ฝ้าเพดาน
 • ภายในเสาโปร่งหุ้มท่อน้ำทิ้ง และเสาหลอก
 • พื้นดินทั่วไป
 • ได้ผลแม่นยำ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจหาแหล่งปลวกและตัวปลวกได้แม้จะอยู่ในผนัง
 • ตรวจเฉพาะ "ปลวก" ตัวเป็นๆ เท่านั้น
 • เพิ่มความมั่นใจและหวังผลทั้งต่อผู้บริการ