อาเจนด้า Agenda

อาเจนด้า 25 อีซี

เหตุผลที่ต้องเจาะจง “อาเจนด้า อีซี25”

 • เพราะ ผ่านการวิจัยและพัฒนาสูตรมาเพื่อใช้สำหรับการป้องกันกำจัดปลวกในบริเวณบ้าน ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงานโดยเฉพาะ จึงทำให้อาเจนด้า มีกลิ่นอ่อนจาง ไม่ฉุน และด้วยสูตร EC ในอาเจนด้า ช่วยให้มีการยึดเกาะเม็ดดินได้ดี เพื่อการปกป้องบ้านได้ยาวนาน
 • อาเจนด้า ได้รับการทดสอบในหลากหลายด้าน อาทิ ประสิทธิภาพ ความเป็นพิษเฉียบพลัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อาศัยในบริเวณที่ใช้อาเจนด้าเป็นสำคัญ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : อาเจนด้า อีซี 25 (Agenda EC 25)
สารสำคัญ : Fipronil 2.5 % w/v
ประโยชน์ : ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก ใช้ในการป้องกันกำจัดปลวกใต้ดินนาน 5 ปี
วิธีใช้ : ควรใช้โดยผู้มีความเชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ใช้ฉีดพ่นหรืออัดลงดิน ในอัตราส่วนผสมดังนี้

 • อาเจนด้า อีซี 25 1 ลิตร ต่อ น้ำ 100 ลิตร

ใช้ได้ทั้งพื้นที่ก่อนการปลูกสร้าง อาคารที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว บริเวณรอบๆ อาคารและสนามหญ้าที่พบปลวก มด หรือแมลงใต้ดิน เสาไม้หรือวัตถุที่เป็นไม้ฝังอยู่ในดิน
ปริมาณสุทธิ : 1 ลิตร    
คุณสมบัติ
กลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติของอาเจนด้า อีซี 25

 • ออกฤทธิ์ปกป้องบ้านและกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องทั้งรัง
 • ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ออกฤทธิ์โดยปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
 • ออกฤทธิ์กำจัดปลวกพร้อมกัน 2 ทาง (ทั้งจากการกินและการสัมผัส)
 • สารออกฤทธิ์จะถูกส่งผ่านไปยังสมาชิกตัวอื่นในรังและสุดท้ายจะแพร่กระจายทั่วทั้งรัง
 • ป้องกันกำจัดปลวกได้เป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี
 • ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี จึงไม่ละลายน้ำหรือถูกน้ำชะล้าง

ความเป็นพิษต่ำ

 • สามารถกำจัดปลวกได้โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นต่ำมากเพียง 0.025%
 • ไม่ระคายเคืองตา
 • กลิ่นอ่อนจาง ไม่ฉุน
 • ไม่ระเหยเป็นไอ
 • ไม่มีผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อต้นไม้

ออกฤทธิ์ปกป้องบ้านและกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องทั้งรัง

 • ปลวกที่เดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่ปริมาณอาเจนด้ามีความเข้ม ข้นสูง จะตายอย่างรวดเร็ว และจะไม่สามารถสร้างอุโมงค์ทางเดินเข้าไปถึงโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างได้ จึงเกิด “แนวป้องกันปลวก” ที่จะช่วยหยุดปลวกไม่ให้เข้าไปทำลายอาคารบ้านเรือน
 • ปลวกที่เดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่ปริมาณอาเจนด้ามีความเข้ม ข้นต่ำ จะได้รับอาเจนด้าจากดิน ทั้งจากการกินและการสัมผัส ปลวกจะไม่ตายทันที ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกระยะหนึ่ง และเมื่อกลับไปรัง จะส่งผ่านอาเจนด้าไปให้ปลวกตัวอื่นๆ ในรัง และในที่สุดปลวกจะตายหมดทั้งรัง ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ “ตายต่อเนื่อง” แบบปฏิกิริยาลูกโซ่