บริการวางท่อกำจัดปลวกการเดินท่อกำจัดปลวก ก่อนปลูกสร้างบ้าน

 

ระยะเวลาการรับประกัน / การตรวจเช็ค
        บริษัทฯ จะรับประกันผลงาน การทำบริการป้องกันกำจัดปลวก หลังจากการติดตั้งระบบท่อ ฉีดพ่นสารเคมีและปิดแผ่นพื้น เรียบร้อยแล้ว รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี นับจากวันที่ฉีดพ่นสารเคมีภายในอาคารและปิดแผ่นพื้นชั้นล่างเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯจะออกหนังสือรับประกันให้กับเจ้าของบ้าน

 

มาตรฐาน, วิธีการติดตั้งการตรวจเช็คระบบป้องกันปลวก บริษัท เอพี พลัส จำกัด

 

มาตรฐานของวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

1.ท่อที่ใช้ติดตั้งระบบป้องกันปลวกคือท่อ  LDPE   ขนาด  20  มิลลิเมตร  

   
2.หัวฉีดพ่นสารเคมี  PVC แบบพัด  ติดตั้งระยะห่างทุกระยะ 60-80  เซนติเมตร  


3.แค้มป์  PVC  รัดท่อทุกระยะไม่เกิน  80  เซนติเมตร  


4.หัวฉีดพ่นสารเคมี ไม่เกิน  50   ตัว ต่อท่อ  1  Loop


5.สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดปลวกเลือกใช้สารเคมีที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดย สารเคมี ที่ใช้ในโครงการนี้คือ

  • อาเจนด้า (Fipronil 2.5% EC)เป็นสารกำจัดปลวกตัวใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ จาก ไบเออร์ เยอรมัน โดยมีประสิทธิภาพในการควบคุม และกำจัดปลวกที่ดีที่สุดในสารเคมีด้วยกัน กลิ่นอ่อนมาก มีความปลอดภัยสูง ใช้ในปริมาณน้อย โดยใช้ในอัตราความเข้มข้นสารเคมี : น้ำ เท่ากับ  1 : 100 ส่วน (ตามมาตรฐานผู้ผลิตสารเคมีปัจจุบัน)  

6.สารเคมีที่ใช้มีการพ่นโดยการปักน้ำยาลงดินบริเวณแนวคานคอดินและฉีดพ่นสารเคมีลงดิน พื้นผิวภายในบริเวณคานคอดินทั้งหมด ใช้สารเคมีผสมน้ำตามสัดส่วนในปริมาณ  5  ลิตรต่อ  1 ตารางเมตร


 

วิธีการติดตั้ง

1.บริษัทฯ จะทำการติดตั้งระบบท่อหลังจาก ผู้รับเหมา ปรับดิน บนผิวดินแล้วเสร็จ  โดยผู้รับเหมาจะต้องไม่มีการขุดดินหรือทรายเดิมออก  หรือเติมดินหรือทรายใหม่เข้า


2.ติดตั้งท่อปลวกต่ำกว่าด้านบนของคานประมาณ  15  เซนติเมตร


3.ใช้แค้มป์  PVC รัดท่อทุกระยะไม่เกิน 100 เซนติเมตร และติดตั้งหัวจ่ายแบบพัดระยะห่าง     60-80   เซนติเมตร


4.บริษัทฯจะทดลองอัดน้ำธรรมดาเข้าเส้นท่อเพื่อตรวจสอบดูการกระจายของหัวจ่ายน้ำยาและประสิทธิภาพของท่อ  


5.บริษัทฯ จะทำการฉีดพ่นน้ำยากันปลวกใต้ดินภายในบริเวณคานคอดินทั้งหมด   


6.บริษัทฯ จะทำการติดตั้งหัวอัดน้ำยา ติดกับผนังอาคาร โดยยึดด้วยแค้ม PVC สูงกว่าระดับดิน  ภายนอกอาคาร  15-20  เซนติเมตร ในลักษณะที่เรียงให้เป็นระเบียบ  โดยมีกล่องใส่หัวอัดน้ำยา


แบบเดินท่อ.jpg


mjv.jpg


ท่อ3.jpgUntitled-1.jpg


ท่อ4.jpg