หน้าหลัก > ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท

ABOUT AP PLUS

 

บริษัท  เอพี พลัส จำกัด ได้ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยนายอนุพงษ์ เล้าประเสริฐ เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานด้านกำจัดแมลงและสารเคมี กับบริษัทข้ามชาติมานานกว่า 20 ปี รวมทั้งจบการศึกษาจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีความมั่นใจในความรู้ด้านสารเคมีและชีววิทยาของปลวกและแมลงต่างๆ เป็นอย่างดี

 

            บริษัท เอพี พลัส จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การกำจัดแมลง ได้แก่ ปลวก มด แมลงสาบ ยุง หนู เรือด เป็นต้น ภายในบ้านพักอาศัย อาคาสำนักงาน ร้านอาหารภัตตาคาร โรงแรม คอนโดมีเนียม โรงงานอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการบริหาร ยึดถือจริยธรรมและความซื่อตรง โปร่งใสมาโดยตลอด

 

          นอกจากนี้ สารเคมีที่ทางบริษัทฯใช้ทุกชนิด เป็นสารที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นในระดับสูงได้รับใบ อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข (องค์การอาหารและยา) ประกอบกับทางบริษัท เอพี พลัส จำกัด ได้รับ ใบอนุญาตด้านการกำจัดแมลงจากกระทรวงสาธารณสุข (อย.) เลขที่ 13/2557 จากเลขเดิม เลขที่ 21/2545

 

 

ใบอนุญาติของเรา

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.